ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag