รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและทดสอบความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง เพื่อสรรหาคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พิธีกร/ผู้ประกาศ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและทดสอบความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง เพื่อสรรหาคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พิธีกร/ผู้ประกาศ |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag