รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าพบและมอบของที่ระลึก แสดงความยินดีกับนางสาวอัชณัฐ ปรารถนารักษ์ โอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 คนใหม่

20 ก.พ. 67 รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าพบและมอบของที่ระลึก แสดงความยินดีกับนางสาวอัชณัฐ ปรารถนารักษ์ โอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 คนใหม่ และในโอกาสนี้ได้ร่วมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์หรือสื่อใหม่

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ได้มีการจัดตั้งส่วนสื่อใหม่ (สื่อออนไลน์) เพื่อเป็นการปรับโฉมเปลี่ยนแปลงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เพื่อให้ทันต่อกระแสความนิยมในยุคปัจจุบัน แต่ยังคงสื่อหลักอย่างวิทยุ – โทรทัศน์อยู่เหมือนเดิม และจะเติบโตไปพร้อมกัน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนในการรับชมข่าวสาร


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar