ปปส. ภาค 6 ขอความร่วมมือ สปข.4 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ปปส. ภาค 6 ขอความร่วมมือ สปข.4 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

นายสราวุธ ภักดี  ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 6 และคณะ เข้าพบนางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565เพื่อขอความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ผ่านสื่อในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ โซเชียลมีเดีย และสื่อบุคคล เพื่อสร้างการรับรู้เชิงสร้างสรรค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar