เปิดประตูระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

 

เปิดประตูระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเชื่อมการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก จะเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า การเดินทาง การท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุน 4 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ เมียนมา -ไทย - ลาว และเวียดนาม เป็นเส้นทางขนส่งจากทะเลอันดามันไปสู่ทะเลจีนใต้ เปิดประตูการค้าการลงทุนไปยังจีน อินเดีย และบังกลาเทศ 

เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอู ฮัน ซอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
สะพานแห่งนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) จำนวน 4,132 ล้านบาท สร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมย ถนนเชื่อมต่อทั้งฝั่งไทย และเมียนมาร์ รวมทั้งอาคารด่าน เพื่ออำนวยความสะดวกการตรวจผ่านแดน เช่น กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมปศุสัตว์

โดยสะพานจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางเลี่ยงเมืองแม่สอด มีจุดเริ่มต้นบนทางหลวงหมายเลข 12 (ตาก-แม่สอด) ข้ามแม่น้ำเมย ที่บ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ในฝั่งไทย จากนั้นเข้าสู่บ้านเยปู หมู่ที่ 5 เมืองเมียวดี จ.เมียวดี ฝั่งเมียนมา 
.
รูปแบบการก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ มีความยาว 760 เมตร แบ่งเป็นฝั่งไทย 515 เมตร และฝั่งเมียนมา 245 เมตร ไม่มีเสาตอม่ออยู่กลางแม่น้ำ จะช่วยลดปัญหาการจราจรแออัดของสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 1 และรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 

“สะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2” นี้คาดว่า จะทำให้มูลค่าการค้าชายแดนที่ผ่านด่านพรมแดนแม่สอด เพิ่มขึ้นเป็น 100,000 ล้านบาทต่อปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 

นอกจากจะทำให้การค้า-การลงทุนชายแดนแม่สอดคึกคัก ยังเป็นโครงข่ายการคมนาคมสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 2 กม. ของรัฐบาล  ที่ได้ประกาศปักหมุดไปเมื่อต้นปี 2558 อีกด้วย

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar