บึงบอระเพ็ด - ชมวิวทุ่งดอกบัว ดูนกน้ำ ยามเช้า

บึงบอระเพ็ด - ชมวิวทุ่งดอกบัว ดูนกน้ำ ยามเช้า 
“เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ” ใครมานครสวรรค์ ต้องไม่พลาดกับการเที่ยวชม “บึงบอระเพ็ด” สถานที่เด็ด ที่ถูกบรรจุไว้ในคำขวัญของจังหวัด

บึงบอระเพ็ด บึงทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไทย และเป็นถิ่นอาศัยของนกนานาชนิด โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวนั้น จะมีนกอพยพ เดินทางเข้ามาอาศัยในบริเวณนี้กันอย่างมากมาย 
มีเนื้อที่ 132,737 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอท่าตะโก และอำเภอชุมแสง เปิดให้บริการทุกวัน  เวลา 10.00 - 18.00 น

ที่สำคัญ ที่นี่ได้รับตรามาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว เที่ยวสบายใจ ปลอดภัย วิถีใหม่ ไร้โควิด

นอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้ว ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำยามน้ำหลาก และน้ำแล้งได้อีกด้วย
"ฤดูฝนปีนี้บึงบอระเพ็ดทำหน้าที่ชะลอน้ำหลากจากอิทธิพลพายุ "เตี้ยนหมู่" สามารถกักเก็บได้กว่า 300 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ทำให้ชาวนครสวรรค์มีแก้มลิงขนาดใหญ่ รอดพ้นจนภาวะน้ำท่วม และมีน้ำใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ หนอง บึงขนาดใหญ่ ที่จะสามารถนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นตามหลักการใช้ประโยชน์ที่ดิน "ให้ หวง ห้าม" โดยในปีงบประมาณ 2566 จะมีการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด ให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ"


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar