มอบ 10 สิทธิประโยชน์ “บัตรทอง” ดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้น

มอบ 10 สิทธิประโยชน์ “บัตรทอง” ดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้น

img-slide

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “บัตรทอง” มอบ 10 สิทธิประโยชน์บริการใหม่และการขยายบริการ เพื่อเพิ่มการดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้น อาทิ ประชาชนที่เจ็บป่วยสามารถรับบริการ หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ โดยที่หน่วยบริการจะไม่มีการเรียกให้กลับไปรับใบส่งตัวมาเหมือนในอดีต, บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหลังการสัมผัสเชื้อ (HIV PEP) โดยให้ประชาชนทุกคนได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีหลังสัมผัสเชื้อ (PEP) เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยไม่เสีนค่าใช้จ่าย, การตรวจยีน ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เพื่อตรวจคัดกรองและค้นหาการกลายพันธุ์ของยีนโรคมะเร็งเต้านม หากพบในระยะเริ่มต้นและได้รับการรักษาเร็ว, บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกในทารกแรกเกิด เพื่อเข้าสู่การรักษาโรคหายากได้อย่างรวดเร็ว ,การผ่าตัดใส่รากฟันเทียมสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันทั้งและการบำรุงรักษา, บริการคัดกรองโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก เพื่อเข้าสู่การรักษาได้เร็วขึ้น, บริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงนักเรียนชั้น ป.6 , บริการตรวจคัดกรองคู่หญิงตั้งครรภ์ ได้แก่ การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียและเชื้อซิฟิลิส เนื่องจากเป็นโรคที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ ทำให้เกิดภาวะแท้งบุตรง่าย, และขยายบริการล้างไตผ่านช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Automated Peritoneal Dialysis : APD) ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความจำเป็นทางการแพทย์และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นทางสังคม อาทิ นักเรียน นักศึกษา โดยสปสช.เพิ่มเครื่องล้างไตอัตโนมัติ APD เกือบ 1,300 เครื่อง กระจายทั่วประเทศ  ประชาชนที่ไม่มีสวัสดิการอื่นใดที่รัฐจัดให้ สามารถนำบัตรประชาชนเช็คสิทธิการใช้บริการหรือลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลทุกที่ทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม.

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :