รณรงค์ลดอุบัติเหตุปีใหม่ ปลอดโควิด-19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน สวมหน้ากากอนามัย มีสติไม่ประมาท

รณรงค์ลดอุบัติเหตุปีใหม่ ปลอดโควิด-19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน สวมหน้ากากอนามัย มีสติไม่ประมาท

img-slide

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุปลอดโควิด-19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน สวมหน้ากากอนามัย มีสติไม่ประมาท โดยร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับบริษัทขนส่ง (บขส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ว่า กระทรวงคมนาคมมีความห่วงใยประชาชนที่เดินทางกลับบ้านฉลองในเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ เนื่องจากมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน กระทรวงคมนาคม จึงได้ออกนโยบายอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมถึงกำหนดนโยบายแก่พนักงานที่ขับรถโดยสารสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ขับขี่รถยนต์ บขส. รถ ขสมก. และรถร่วมทั้งหลาย โดยจะเข้มงวดตรวจแอลกอฮอล์แก่ผู้ขับขี่ การขับรถเกินความเร็วที่กฎหมายกำหนดและการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ

นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดเสวนา ฉลองปีใหม่อย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากอุบัติเหตุ โดยมีผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุจากจากเมาแล้วขับร่วมแลกเปลี่ยนปนะสบการณ์ และจากสถิติการเกินอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ในปี 2564 พบว่า มีผู้เสียชีวิต 392 บาดเจ็บ 3,326 คน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุหลักได้แก่ การเมาแล้วขับ การขับรถเร็ว การหลับในและไม่สวมหมวกกันน็อค และการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีความห่วงใยต่อประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างและหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :