ประกันสังคม เพิ่มช่องทางขอรับสิทธิประโยชน์ 7 กรณีผ่านระบบออนไลน์ e-Self Service อำนวยความสะดวกผู้ประกันตน

ประกันสังคม เพิ่มช่องทางขอรับสิทธิประโยชน์ 7 กรณีผ่านระบบออนไลน์ e-Self Service อำนวยความสะดวกผู้ประกันตน

ประกันสังคม เพิ่มช่องทางขอรับสิทธิประโยชน์ 7 กรณีผ่านระบบออนไลน์ e-Self Service อำนวยความสะดวกผู้ประกันตน

นางจีระภา บุญรัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม เพิ่มช่องทางการยื่นขอรับผลประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-Self Service เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจำนวน 24 ล้านคน ในการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนใน 7 กรณีคือ กรณีชราภาพ ว่างงาน เจ็บป่วย ทันตกรรม สงเคราะห์บุตร คลอดบุตร ทุพลภาพและเสียชีวิต โดยที่ผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางไปติดต่อยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคม ซึ่งอยู่ที่ไหนก็สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินสิทธิประโยชน์ได้ ช่วยลดการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเน้นกรอกเอกสารเท่าที่จำเป็น ไม่ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน ส่วนวิธีการรับเงินจะโอนเข้าบัญชีของผู้ประกันตนตามที่แจ้งไว้ แต่แนะนำว่าขอให้เป็นบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน จะไม่เสียค่าบริการ และได้รับเงินสะดวก รวดเร็วไม่เกิน 5 วันทำการ

สำหรับวิธีการขอรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมทางระบบออนไลน์ e-Self Service สามารถเข้าใช้งานได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เลือกเข้าสู่ระบบผู้ประกันตน กรณีไม่เคยเป็นสมาชิกของระบบผู้ประกันตน ให้ดำเนินการสมัครสมาชิกก่อนใช้งานระบบ จากนั้นระบบจะนำเข้าสู่หน้าจอของการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเอง (e-Self Service) โดยสามารถเลือกยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนตามกรณีที่ต้องการ หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar