ตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เร่งทำฝนบรรเทาปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ฝุ่นละออง

ตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เร่งทำฝนบรรเทาปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ฝุ่นละออง

img-slide

นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร กล่าวว่า จากที่ค่าคุณภาพอากาศในประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เริ่มมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นและมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้วิเคราะห์สภาพอากาศพบว่าในช่วงวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์นี้ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศมากขึ้น จึงได้สั่งการให้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 2 ลำ ปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์นี้ รวม 5 วัน และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดระยอง โดยมีเครื่องบินของกรมฝนหลวง ชนิด Caravan จำนวน 2 ลำ ปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่ 3-12 กุมภาพันธ์นี้ รวม 10 วัน เพื่อปฏิบัติการทำฝนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ บรรเทาปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติการทำฝนมาตั้งแต่วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ รวม 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร ขึ้นปฏิบัติการทั้งสิ้น 16 เที่ยวบิน ซึ่งจากข้อจำกัดทางการบินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำให้สามารถปฏิบัติการได้เพียง 2 ขั้นตอนตามตำราฝนหลวงพระราชทานคือ ขั้นตอนที่ 1 ก่อกวน หรือก่อเมฆ เป็นการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อกระตุ้นให้เกิดเมฆ และขั้นตอนที่ 2 คือ เลี้ยงให้อ้วน เป็นการรวบรวมและทำมวลเมฆให้โตและหนาแน่นเพียงพอ แต่เนื่องด้วยช่วงนี้มีสภาพอากาศที่มีความชื้นมากขึ้น กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงใช้โอกาสที่เหมาะสมนี้เพิ่มโอกาสในการก่อเมฆ เพื่อให้เมฆพัฒนาตัวลอยเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายและอาจตกลงมาเป็นฝนตามธรรมชาติได้ในบางพื้นที่

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :