ยืนยันปุ๋ยเคมีราคาลดลงต่อเนื่อง มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร

ยืนยันปุ๋ยเคมีราคาลดลงต่อเนื่อง มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร

img-slide

ร้อยตรี จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงสถานการณ์ปุ๋ยเคมีว่า ขณะนี้ราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ซึ่งเป็นแม่ปุ๋ยที่เกษตรกรใช้ผสมปุ๋ย หรือใช้เพาะปลูกพืชแทบทุกชนิด ราคาเฉลี่ยภาคกลาง ลดลงร้อยละ 22 และปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) ซึ่งใช้มากในการเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน ราคาเฉลี่ยภาคกลางลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับช่วงกลางปี 2565

ทั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งรัดให้ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า นำเข้าปุ๋ยมาจำหน่ายให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งเชื่อมโยงการนำเข้าปุ๋ยจากประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก เช่น ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเมื่อปริมาณปุ๋ยมีมากขึ้น ตลาดมีการแข่งขันกันสูง ผู้ผลิต/ผู้นำเข้าจึงปรับลดราคาลง ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร คาดว่าแนวโน้มราคาปุ๋ยจะปรับลดลงอีกตามสถานการณ์ราคาในตลาดโลกที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณปุ๋ยเคมีอย่างใกล้ชิดต่อไป หากเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้า สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ด้านนายจำเนียร คลื่นบรรเลง ประธานสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ยืนยันว่า ราคาได้ปรับลดลงแล้ว และด้านปริมาณไม่มีปัญหา แม้ขณะนี้สหกรณ์หรือร้านค้าปุ๋ยทั่วไป จะไม่เก็บปุ๋ยไว้ในสต็อกมากนัก เนื่องจากราคามีแนวโน้มที่จะปรับลดลงไปอีก แต่เมื่อเกษตรกรมาสั่งซื้อปุ๋ย ก็สามารถสั่งเพิ่มได้ตามปริมาณที่ต้องการ ซึ่งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า พร้อมที่จะส่งมอบปุ๋ยให้โดยเร็ว จึงไม่เป็นปัญหาการขาดแคลนปุ๋ย

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :