ไทยคงอันดับ 1 ของอาเซียน เป็นประเทศพัฒนายั่งยืน 4 ปีซ้อน จากการประเมินดัชนีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ

ไทยคงอันดับ 1 ของอาเซียน เป็นประเทศพัฒนายั่งยืน 4 ปีซ้อน จากการประเมินดัชนีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ

img-slide

นางสาวทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Report 2022 ประเมินจากดัชนีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ 17 ข้อ ไทยได้คะแนนรวมทั้งหมด 74.13 จาก 100 ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอันดับที่ 44 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 ในอาเซียนถึง 4 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2562 โดยที่ดัชนีการประเมินไม่ได้มีเพียงมิติเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมมิติการพัฒนามนุษย์ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สันติภาพและความยุติธรรม และความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา

ทั้งนี้รายงานล่าสุดของสหประชาชาติปี 2565 พบว่าไทยบรรลุเป้าหมาย SDG1 ขจัดความยากจน และมี 5 เป้าหมายที่อยู่ในความสำเร็จ หรือกำลังคงความสำเร็จคือ ขจัดความยากจน การศึกษาที่มีคุณภาพ น้ำสะอาดและสุขอนามัย อุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน การบริโภคและการผลิตอย่างรับผิดชอบ

สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ทั้งทางกายภาพ (รถ ราง เรือ เครื่องบิน) และทางดิจิทัล 5G พัฒนาอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมและล่าสุดรัฐบาล ยังประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนแนวทาง BCG โมเดล การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนที่สามารถประกาศเป็นเป้าหมายกรุงเทพฯในการประชุมเอเปค 2022 ที่นานาประเทศยอมรับแล้ว จึงเป็นตัวบ่งชี้สำคัญถึงการบริหารประเทศของพลเอก ประยุทธ์ ที่ผ่านมาว่าเดินมาถูกทางแล้ว มีหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่มีมาตรฐานระดับสากลที่นานาประเทศยอมรับ ตรงกันข้ามกับกลุ่มการเมืองที่ไม่หวังดีกับประเทศ ที่สร้างวาทกรรมแบบไม่มีมาตรฐานแล้วนำมาโจมตีการบริหารงานของรัฐบาลอย่างเลื่อนลอย

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar