ผบ.ตร.พอใจภาพรวมดูแลความปลอดภัยเอเปค ขอบคุณปชช.ที่ให้ความร่วมมือในด้านการปิดปรับเส้นทางการจราจรทั้งวันซ้อมและวันปฏิบัติจริง

ผบ.ตร.พอใจภาพรวมดูแลความปลอดภัยเอเปค ขอบคุณปชช.ที่ให้ความร่วมมือในด้านการปิดปรับเส้นทางการจราจรทั้งวันซ้อมและวันปฏิบัติจริง

img-slide

พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวแถลงปิดศูนย์กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและการจราจรการประชุมผู้นำเจตเศรษฐกิจเอเปค ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี บรรลุวัตถุประสงค์ ความเรียบร้อยทางการจราจร โดยยังเหลือผู้นำเขตเศรษฐกิจพิเศษจำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ยังคงเหลือเขตเศรษฐกิจเอเปค 4 เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ปาปัวนิวกินี จีนไทเป สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง) คาดว่าจะเดินทางกลับประเทศตามกำหนดการทั้งหมดในวันนี้ และกองอำนวยการร่วมฯ ยังต้องคงความเข้มข้นในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ ตามแผนรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมฯ บูรณาการทุกภาคส่วน ปฏิบัติภารกิจต่างๆ จนกว่าจะเสร็จสิ้นการประชุมฯ นั้น ภาพรวมการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ดังนี้

1. การรับแจ้งเหตุ 1599 (22 สาย) และ 191 (34 สาย) รวมจำนวน 56 เรื่อง ตรวจสอบและดำเนินการเรียบร้อยทุกเรื่อง

2. การยื่นข้อเรียกร้องผ่านกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 4 เรื่อง

3. บุคคลทิ้งสิ่งของ (ถังดับเพลิง) ลงไปยังพื้นผิวการจราจรวันที่ 14 พ.ย.65

4. จับกุมอาวุธมีด 4 ราย ปืนพก 1 ราย (18 พ.ย.65) และโดรนผิดกฎหมาย 1 ราย (17 พ.ย.65)

5. ตรวจพบเหตุวัตถุต้องสงสัย 8 ราย (รถยนต์ 1 รถจักรยานยนต์ 1 สิ่งของต้องสังสัย 6)

6. ดำเนินคดีบุคคลบุกรุกเข้าไปในงานเลี้ยงรับรองฯ 4 ราย (หอประชุมกองทัพเรือ)

8. การชุมนุมสาธารณะในพื้นที่ กทม. จำนวน 13 กลุ่ม โดยมีการจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการชุมนุม 25 ราย ผู้ชุมนุมบาดเจ็บ ประมาณ 10 กว่าราย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ 14 นาย (อยู่ระหว่าง พักรักษาตัวโรงพยาบาล 1 ราย) และทรัพย์สินของทางราชการเสียหายหลายราชการ (รถกะบะ 4 คัน ฯลฯ) อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนฯ ตำรวจเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 1 ราย (โรคประจำตัว (จุดคัดกรอง ทก.โรงแรมดิแอทธินี))

ภาพรวมการใช้กำลังทุกภาคส่วน จำนวนกว่า 30,000 นาย การนำขบวนผู้นำเขตเศรษฐกิจ คู่สมรส และรัฐมนตรี จำนวนกว่า 508 เที่ยว ตลอดห้วงระยะเวลาการประชุมฯ

ทั้งนี้ แม้ว่าวันนี้เป็นการประชุมปิดกองอำนวยการร่วมฯ แต่อย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้ รอง ผบ.ตร.(บร) ติดตามทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จสิ้นและเรียบร้อยในแต่ละภารกิจ ตรวจสอบสถานภาพกำลังพล ยานพาหนะ สิ่งอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับการเบิก-จ่ายงบประมาณและถอดบทเรียนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยในทุกๆ ด้าน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar