ไทย ผลักดันเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก สู่การเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในการประชุมเอเปค

ไทย ผลักดันเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก สู่การเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในการประชุมเอเปค

ไทย ผลักดันเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก สู่การเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในการประชุมเอเปค

นายอนุชา บรูพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค วันที่ 17-19 พฤศจิกายนนี้ มีการประชุมประเด็นเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) ซึ่งรัฐบาลได้ประชุมและร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครอบคลุมประเด็นสำคัญ 47 หัวข้อ แบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก คือการเปิดกว้างต่อทุกโอกาส การเชื่อมโยงในทุกมิติ และความสมดุลในทุกด้านในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ FTAAP ไทยจะเสนอแผนงานขับเคลื่อน FTAAP รวบรวมประเด็นที่สมาชิกเอเปคสนใจร่วมกัน ทั้งการค้าดั้งเดิม การค้าใหม่และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

โดยตั้งเป้าหมายของ FTAAP เพื่อขยายการค้าการลงทุนภายในเอเชีย-แปซิฟิก รวมทั้งลดอุปสรรคการค้าการลงทุนที่ไม่จำเป็น และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสมาชิกเอเปค ลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน ปัจจุบันกำลังทำแผนงาน FTAAP ระยะ 4 ปี (2566-2569) ที่มุ่งสู่การจัดทำ FTAAP เพื่อตอบสนองสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ด้านการค้า การลงทุน นวัตกรรม การเข้าสู่ยุคดิจิทัล เชื่อมั่นว่า จะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตหลายมิติ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาว

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar