ครม. อนุมัติขยายเวลาขึ้นภาษีความหวานไปอีก 6 เดือน

ครม. อนุมัติขยายเวลาขึ้นภาษีความหวานไปอีก 6 เดือน

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาปรับขึ้นอัตราภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาล ระยะที่ 3 ออกไปอีก เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในปัจจุบัน รวมถึงช่วยให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีระยะเวลาในการปรับตัว ซึ่งกรมสรรพสามิตได้เริ่มจัดเก็บภาษีดังกล่าวในสินค้าเครื่องดื่ม ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีการปรับสูตรลดปริมาณน้ำตาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนมาโดยตลอด โดยกำหนดโครงสร้างภาษีในอัตราแบบขั้นบันได ต่อมาได้ขยายเวลาการปรับขึ้นอัตราภาษี ระยะที่ 3 ออกไป 1 ปี จากวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2565 แต่ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน

หากมีการปรับขึ้นภาษีตามกำหนดเวลาเดิม อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนและการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เนื่องจากผู้ประกอบการอาจดำเนินการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น กรมสรรพสามิต จึงเสนอขยายเวลาการขึ้นอัตราภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาลระยะที่ 3 ออกไปอีกเป็นเวลา 6 เดือน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :