สธ.ลดระดับศูนย์ EOC ฝีดาษวานร หลังผู้ป่วยลดลง แต่ยังเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ผื่น ตุ่มนูน ตุ่มน้ำใส ตุ่มหนอง รีบพบแพทย์ทันที

สธ.ลดระดับศูนย์ EOC ฝีดาษวานร หลังผู้ป่วยลดลง แต่ยังเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ผื่น ตุ่มนูน ตุ่มน้ำใส ตุ่มหนอง รีบพบแพทย์ทันที

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "NNT ลดระดับศูนย์ EOC ฝีดาษวานร หลังผู้ป่วยลดลง ผื่น ตุ่มนูน ตุ่มน้ำใส ตุ่มหนอง พบแพทย์ทันที thainews.prd.go.th สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ nnthotnews nnt_thainews"

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หลังมีรายงานการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานร (Monkey pox) กรมควบคุมโรค ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคฝีดาษวานร ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2565

ประเทศไทย พบผู้ป่วยฝีดาษวานรรวม 8 ราย ในระยะเวลา 4 เดือน เฉลี่ยเดือนละ 2 ราย ส่วนใหญ่มีประวัติเปลี่ยนคู่นอนหลายคน โดย 3 ใน 7 ราย มีประวัติแสดงอาการก่อนเดินทางกลับมาที่ประเทศไทย ปัจจัยการติดต่อหลักคือ การสัมผัสใกล้ชิดจากการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลขององค์การอนามัยโลก และจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงยังไม่พบการแพร่เชื้อต่อแต่อย่างใด แสดงว่าโรคนี้ไม่ได้ติดต่อกันได้ง่าย ดังนั้น ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุข จึงปรับลดระดับศูนย์ EOC โรคฝีดาษวานร จากระดับกระทรวง กลับมาเป็นระดับกรมตามเดิม แม้จะลดระดับศูนย์ EOC มาเป็นระดับกรม แต่โรคฝีดาษวานรยังเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

การป้องกันโรคฝีดาษวานร ให้เลี่ยงการสัมผัสแนบชิด กับผู้ที่มีไข้ ผื่น ตุ่มน้ำ ตุ่มหนองบริเวณร่างกาย ให้สวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ใกล้ชิดผู้อื่น ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่ หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายคนหรือคนแปลกหน้า หากมีอาการสงสัย เช่น มีผื่นตามลำตัว เป็นตุ่มนูน ตุ่มน้ำใส ตุ่มหนอง ตุ่มตกสะเก็ด หลังจากมีไข้ เจ็บคอ ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ ต่อมน้ำเหลืองโต สามารถเข้ารับการตรวจเชื้อได้ที่โรงพยาบาลที่ใกล้บ้านท่านได้ทันที

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :