ธ.ก.ส. เตรียมวงเงิน 5 พันล้านบาท สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการผลิตกัญชาทางการแพทย์ พร้อมชู ’บุรีรัมย์โมเดล’ เป็นต้นแบบ

ธ.ก.ส. เตรียมวงเงิน 5 พันล้านบาท สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการผลิตกัญชาทางการแพทย์ พร้อมชู ’บุรีรัมย์โมเดล’ เป็นต้นแบบ

img-slide

นายยุวพล วัตถุ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยหลังลงพื้นที่เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนผลิตสมุนไพรเพื่อการแพทย์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชาและส่งจำหน่ายไปยังโรงพยาบาลนาโพธิ์และโรงพยาบาลคูเมือง เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยผ่านการแพทย์ทางเลือก ว่า ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ด้วยการนำร่องเติมทุนสนับสนุนผู้ผลิตกัญชาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อการผลิตกัญชา วงเงินรวมกว่า 5,000 ล้านบาท

โดยผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นวิสาหกิจชุมชน ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านการอบรมหลักสูตรการปลูกพืชกัญชา พร้อมมีใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และดำเนินการผลิตด้วยเกษตรอินทรีย์ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นความเสี่ยง ระยะเวลาโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2568

ปัจจุบัน ธกส. ได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการผลิตกัญชาไปแล้วกว่า 7.1 ล้านบาท และอยู่ระหว่างขอสินเชื่ออีกจำนวนมาก คาดว่าตลาดพืชสมุนไพรทั้งกัญชาและกัญชง จะเป็นโอกาสใหม่ให้กับภาคเกษตรกรรมไทยไปสู่การยกระดับชีวิตเกษตรกรให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลัก BCG ต่อไป

สำหรับวิสาหกิจชุมชนผลิตสมุนไพรเพื่อการแพทย์ อำเภอคูเมือง มีการปลูกกัญชาออร์แกนิคกว่า 4 สายพันธุ์ ในระบบโรงเรือนแบบปิด รอบละ 120 ต้น สามารถเก็บผลผลิตได้ทุก 3 เดือน ได้ผลผลิตช่อดอก 15 กิโลกรัม สามารถจำหน่ายได้กว่า 2,250,000 บาทต่อรอบ นอกจากนี้ยังมีการปลูกระบบ Green House รอบละ 120 ต้น เก็บผลผลิตได้ทุก 6 เดือน ได้ผลผลิตช่อดอก 30 กิโลกรัม สามารถจำหน่ายได้กว่า 3,000,000 บาทต่อรอบ ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนสินเชื่อในการผลิตและต่อยอดไปสู่การแปรรูปต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :