สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 20 พ.ค. 65

+ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง 
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.กาฬสินธุ์ (99 มม.) จ.สุโขทัย (99 มม.) และ จ.ตราด (58 มม.)
+แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนแม่น้ำโขง มีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
+ ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 45,456 ล้าน ลบ.ม. (55%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 39,596 ล้าน ลบ.ม. (55%) เฝ้าระวังน้ำน้อย บริเวณภาคเหนือ (3 แห่ง) ภาคตะวันออก (1 แห่ง) 
+ กอนช. ประกาศฉบับที่ 14/2565 เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน ช่วงวันที่ 19-25 พ.ค. 65 ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน ตาก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระนอง พังงา และภูเก็ต
+ วานนี้ (19 พ.ค.65) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนน้ำ (Water fund) จากการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ำ ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวดที่ 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำซึ่งให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บค่าใช้น้ำ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและจัดสรรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการรองรับการจัดการค่าใช้น้ำให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินการในระดับสากล ด้านการจัดเก็บและจัดสรรเงินทุนจากค่าใช้น้ำที่เหมาะสม สำหรับการพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกลไกทางการเงินสำหรับบริหารจัดการค่าน้ำของประเทศไทยที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรน้ำในทุกระดับในอนาคต
ทั้งนี้ กองทุนน้ำอาจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถใช้เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนการอนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศ ทั้งอาจสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
โดยอาศัยกลไกในการดำเนินการด้านการเงินระหว่างภาครัฐ เอกชน


image รูปภาพ
สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 20 พ.ค. 65


คะแนนโหวต :