สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 12 พ.ค. 65 เวลา 7.00 น.

+ ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่ง  ภาคใต้ฝนตกหนักมากบางพื้นที่
+ พายุดีเปรสชัน “อัสนี” บริเวณชายฝั่งประเทศอินเดียตอนกลาง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางใต้เล็กน้อย คาดว่าจะอ่อนกำลังลงตามลำดับในระยะต่อไป โดยพายุนี้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยแต่จะทำให้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังปานกลาง
+ ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง สูงสุดที่ จ.สุราษฎร์ธานี (152) จ.จันทบุรี (120) และ จ.แพร่ (111)
+ แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนแม่น้ำโขง มีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
+ ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 45,749 ล้าน ลบ.ม. (56%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 39,945 ล้าน ลบ.ม. (56%) เฝ้าระวังน้ำน้อย จำนวน 4 แห่ง บริเวณภาคเหนือ (3 แห่ง) ภาคตะวันตก (1 แห่ง) 
+ กอนช. ประกาศฉบับที่ 13/2565 เรื่องแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
 กอนช. ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง พบว่าระดับน้ำที่สถานี
เขื่อนจิ่งหง (ประเทศจีน) เพิ่มขึ้นสะสมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 ประมาณ 1.25 เมตร หรืออัตราการระบายน้ำสะสม 1,105 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เนื่องจากการระบายน้ำเพิ่มขึ้นและ
มีฝนตกบริเวณท้ายเขื่อน ทั้งนี้ กอนช. ได้คาดการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงจากสถานการณ์ดังกล่าว พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 11 – 19 พฤษภาคม 2565 ดังนี้
• บริเวณสถานีเชียงแสน จังหวัดเชียงราย คาดว่าระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นสะสม ในช่วงวันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2565 ประมาณ 1.20 - 1.40 เมตรโดยเฉพาะในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงสุด ประมาณ 0.70 – 0.80 เมตร
• บริเวณตั้งแต่สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย ถึงสถานีโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี คาดว่าระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 11 - 19 พฤษภาคม 2565 สะสมประมาณ 1.20 - 1.50 เมตร โดยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
กอนช. ขอให้จังหวัดบริเวณริมแม่น้ำโขง โปรดประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจร
ทางน้ำและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง 8 จังหวัด ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงในช่วงเวลาดังกล่าว


image รูปภาพ
สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 12 พ.ค. 65 เวลา 7.00 น.


คะแนนโหวต :