ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

ขอรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ ดังนี้

1.ปริมาณฝนตก มีฝนตกเล็กน้อย
2.สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ปัจจุบันไม่มีระดับน้ำล้นตลิ่ง
3.อ่างเก็บน้ำที่มีความเสี่ยง 
   - อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 30% ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว จ.กระบี่ 
   - อ่างเก็บน้ำรัชชประภา มีปริมาณน้ำกักเก็บ 4,418 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 78 โดยเป็นน้ำใช้การ 3,066 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 54 สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำปกติ 
   - อ่างเก็บน้ำบางลาง มีปริมาณน้ำกักเก็บ 1,117 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77 โดยเป็นน้ำใช้การ840 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 58 สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำปกติ 
4.สถานการณ์น้ำท่วมและพื้นที่ประสบภัย -
5. การให้ความช่วยเหลือ - 
6. การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
   - ในวันที่ 14 – 16 ม.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอ่อนกำลังลง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักได้บางแห่ง ส่วนคลื่นลมในทะเลมีกำลังปานกลางโดยทะเลฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1.0 – 2.0 เมตร และทะเลฝั่งอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1.0 – 1.5 เมตร  
7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
   - ในวันที่ 12 ม.ค. 65 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนราธิวาส โดยได้พิจารณาเห็นชอบแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 ของจังหวัดนราธิวาส จำนวน 129 โครงการ งบประมาณ 838 ล้านบาท


image รูปภาพ
ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar