สปข.4 จัดทำ infographic และเผยแพร่ แผนอพยพคนไทยออกจากซูดาน

อพยพเส้นทางทางอากาศ
https://www.facebook.com/innoi4/posts/pfbid0SW4buUPE3trfiin8vssrVRkDJoPLsFfhwB2DYsWpE2siHykUR3UUoPbJp76WrezSl

อพยพเส้นทางทางบก
https://www.facebook.com/innoi4/posts/pfbid0A2aokLD1k7HxrUfkNNDUkwGx74B9aJcb3ocQXmS2w86e7zy5KBVLFTsAy9Jfr2mdl

อพยพเส้นทางทางเรือ
https://www.facebook.com/innoi4/posts/pfbid038PEvBitLaKyupVy5GdoQdX2DVvy7fGJBfZ8BScsqd2XYEwB99C1HRHCyTMiZRSYYl


image รูปภาพ
สปข.4 จัดทำ infographic และเผยแพร่ แผนอพยพคนไทยออกจากซูดาน
สปข.4 จัดทำ infographic และเผยแพร่ แผนอพยพคนไทยออกจากซูดาน
สปข.4 จัดทำ infographic และเผยแพร่ แผนอพยพคนไทยออกจากซูดาน

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar