วันน้ำโลก

22 มีนาคม วันน้ำโลก

จากการที่น้ำจืดของโลกขาดแคลนมากขึ้น สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ประกาศในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2536 กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันน้ำโลก” โดยเริ่มต้นในปี 2536 เป็นปีแรก และชักชวนให้ประเทศต่างๆรับเป็นวันสิ่งแวดล้อมของชาติ เพื่อช่วยกันดูแลบำรุงรักษา และจัดการทรัพยากรน้ำจืดอย่างยั่งยืนสำหรับอนาคต 

#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #วันน้ำโลก #22มีนาคม


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar