วันช้างไทย

ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาแต่อดีต ครั้งหนึ่ง สยามเคยใช้ "ช้างเผือก" เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ ช้างมีบทบาทสำคัญในการสร้างชาติตามประวัติการทำยุทธหัตถี จึงเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของช้างจึงมีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษากำหนด "วันช้างไทย" ขึ้นในวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี

#NNT #วันช้างไทย


image รูปภาพ
วันช้างไทย

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar