สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 12 ม.ค. 66 เวลา 7.00 น.

+ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ส่วนภาคใต้คงมีฝนตกหนักบางแห่ง
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.ยะลา (80 มม.) จ.นครราชสีมา (76 มม.) และจ.ประจวบคีรีขันธ์ (66 มม.)
+ น้ำใช้การแหล่งน้ำทุกขนาด 40,179 ล้าน ลบ.ม. (69%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 32,542 ล้าน ลบ.ม. (68%) 
+ คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกสถานี
+ กอนช. ติดตามการแก้ไขปัญหาด้านน้ำในพื้นที่ภาคใต้ และจังหวัดพิจิตร
• กรมชลประทาน เร่งซ่อมแซมบานประตูระบายน้ำฝายสามง่าม 
ที่ปิดกั้นในแม่น้ำยม บริเวณ ต.รังนก อ.สามง่าม เกิดการชำรุดเสียหายไม่สามารถยกบานประตูขึ้น เพื่อเก็บกักน้ำในแม่น้ำยมได้ ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมไหลลงสู่พื้นที่ด้านท้ายฝาย จนทำให้ปริมาณน้ำทางตอนบน โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.สามง่าม ลดระดับลงอย่างรวดเร็ว นั้น  เบื้องต้น กรมชลประทาน ได้เร่งเข้าตรวจสอบและซ่อมแซมบานประตูดังกล่าวแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ปัจจุบันสามารถเก็บกักน้ำไว้บริเวณด้านเหนือฝายสามง่าม ให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้เพาะปลูกพืชฤดูแล้งต่อไป
• ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าฯ ภาคใต้ ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำพบยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง สถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่สถานี X.275 อ.เมือง จ.ปัตตานี มีแนวโน้มลดลงคาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วัน ส่วนที่สถานี X.40 อ.เมือง จ.ยะลา ยังคงสามารถรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นจากการการปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนบางลางเป็นวันละ 4 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 1 อ. และได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกบริเวณโรงพยาบาลโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
+ กองทัพบก ดำเนินการฟื้นฟูปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ขนย้ายสิ่งของให้อยู่ในสภาวะปกติ เนื่องจากฝนตกหนักที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ โรงเรียนบ้านนาค้อใต้
และมัสยิดดารุสลาม ม.4 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
+ กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบความพร้อมแก้มลิงบึงหมู่บ้านเฟรนชิฟ ความก้าวหน้างานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองไผ่เขียว และตรวจสอบท่อลอดถนนรามอินทรา บริเวณซอยรามอินทรา 25 คลองกระเฉด คลองลำไผ่ คลองบางขวด คลองลำชะล่า


image รูปภาพ
สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 12 ม.ค. 66 เวลา 7.00 น.

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar