สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 23 พ.ย. 65

+ ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่ง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักมากบริเวณ จ.ระนอง (195 มม.) จ.นครศรีธรรมราช (128 มม.) และ จ.พังงา (103 มม.
+ น้ำใช้การแหล่งน้ำทุกขนาด 43,676 ล้าน ลบ.ม. (75%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 35,784 ล้าน ลบ.ม. (75%) 
+ คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกสถานี
+  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงพื้นที่ จ.กำแพงเพชร 
เร่งแผนสร้าง-ปรับปรุงฝายกั้นแม่น้ำปิง 3 แห่ง บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำให้ประชาชน
เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 65 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) พร้อมด้วย ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ลงพื้นที่ จ.กำแพงเพชร เพื่อติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำของจังหวัด รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงจำนวน 3 แห่ง 
เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ซึ่งดำเนินการโดย
กรมชลประทาน ได้แก่ ฝายหนองวัวดำ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร 
ซึ่งปัจจุบันกรมชลประทานได้ออกแบบแล้วเสร็จ ระยะเวลาการก่อสร้าง 2 ปี (ปี 2566 - 2567) ฝายท่อทองแดง ต.หนองปลิง และฝายวังบัว ต.เทพนคร อ.เมือง มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ควรปรับปรุงให้มั่นคงแข็งแรงมีสภาพพร้อมใช้งาน 
ทั้งนี้ เมื่อฝายทั้ง 3 แห่งแล้วเสร็จ จะทดน้ำจากแม่น้ำปิงเข้าพื้นที่เกษตรในช่วงฤดูแล้ง บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ที่ช่วยสร้างรายได้
ให้เกษตรกรในพื้นที่ 
รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความสำคัญในการเร่งดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องน้ำให้กับประชาชน ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุน การสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแหล่งน้ำ และจัดทำระบบกระจายน้ำที่ดีและทั่วถึง ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและวางแผนบูรณาการเร่งรัดแผนงานต่างๆ ตามกรอบที่วางไว้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์โดยเร็ว


image รูปภาพ
สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 23 พ.ย. 65

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar