สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 3 ส.ค. 65 เวลา 7.00 น.

+ ฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก
+ ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง สูงสุดที่ จ.พังงา (101) จ.อุดรธานี (87) และ จ.ระยอง (79) 
+ แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนแม่น้ำโขง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
+ ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 46,320 ล้าน ลบ.ม. (56%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 40,316 ล้าน ลบ.ม. (56%) เฝ้าระวังน้ำต่ำกว่าเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 3 แห่ง บริเวณภาคเหนือ (3 แห่ง) เฝ้าระวังน้ำสูงกว่าเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ แม่งัด กิ่วคอหมา กิ่วลม อุบลรัตน์และน้ำพุง
+  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด ตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน ในช่วงวันที่ 2-10 สิงหาคม 2565 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ นายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ เช่น กทม. พร้อมกับตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความสามารถใช้งานของอ่างเก็บน้ำ อาคารบังคับน้ำ สถานีสูบน้ำ และติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซม แนวคันบริเวณริมแม่น้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมทั้งวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำ และระดับน้ำในลำน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับน้ำหลากป้องกันน้ำท่วม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งบูรณาการความพร้อมทั้งบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ ระบบสื่อสารสำรอง สำหรับการให้ความช่วยเหลืออย่างทันที โดยเน้นการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เพื่อพร้อมในการอพยพหากเกิดสถานการณ์ได้ทันที ช่วยลดความเสียหายต่อประชาชน


image รูปภาพ
สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 3 ส.ค. 65 เวลา 7.00 น.


คะแนนโหวต :