รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง

ประจำวันที่ 12 มกราคม 2565
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน

สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM


image รูปภาพ
รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง


คะแนนโหวต :