คณะทำงาน ศูนย์ประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤตในระดับเขต สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมแล้ว

      

นายสุรศักดิ์ จำลองกุล ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค นายนิพนธ์ วัฒนประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ และนายเกษมสุข บุญวิชิต ผู้อำนวยการส่วนเทคนิค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ ตลอดจนทีมงานผลิตและเผยแพร่สื่อโซเชียล พร้อมแล้วสำหรับการเผยแพร่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน รับฟังปัญหา แนวทางการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง รวมถึงการมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ จ.อุทัยธานี และ จ.นครสวรรค์ 

#น้ำท่วมอุทัยธานี #น้ำท่วมนครสวรรค์ #น้ำท่วม #รองนายกวิษณุ #PRD4 #PRD4Teamคะแนนโหวต :