" ย้อนรอยโอมิครอนกับการใช้วัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นของประเทศไทย "

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญรับชม การเสวนาวิชาการออนไลน์

" ย้อนรอยโอมิครอนกับการใช้วัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นของประเทศไทย "

วิทยากร :
นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดี กรมควบคุมโรค
ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

ดำเนินรายการ โดย พญ.สุเนตร ชื่นกิจมงคล รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

พบกัน วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 - 14.20 น.

รับชมผ่านทาง Zoom Webinar
สามารถลงทะเบียนได้ โดยสแกน QR CODE ด้านล่างโปสเตอร์คะแนนโหวต :