ชมรมอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ สาขาสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ พิษณุโลก

วันนี้ (๒๕ มกราคม ๒๕๖๖) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ สปข.๔ นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ๔ ให้การต้อนรับสมาชิกชมรมอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ สาขาสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ พิษณุโลก นำโดยนายวิรัช โต๊ะถม ประธานชมรมฯ ในโอกาสร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เสนอแนะพัฒนาแนวทางของชมรมฯ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar