โปรโมทการท่องเที่ยว 20 สุดยอดชุมชนยลวิถี

กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำแผนโปรโมทการท่องเที่ยว 20 สุดยอดชุมชนยลวิถี ตั้งเป้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากปีนี้ได้กว่า 600 ล้านบาท

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการเปิดสุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถีตั้งแต่ ปี 2564 จนถึงปัจจุบันเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว 20 ชุมชน พบว่า สามารถสร้างรายได้กว่า 200 ล้านบาท มีการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวร่วมกับจังหวัดและภาคท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง รองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ คาดว่าในปีนี้ จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่า 3 เท่าตัวหรือ 600 ล้านบาท
โดยหลังจากนี้จะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมกับเชิญผู้นำชุมชนมาร่วมหารือ ทั้งการเป็นพี่เลี้ยงร่วมพัฒนาและสร้างการรับรู้ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เชื่อมโยงมากขึ้น การจัดโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐานรองรับการท่องเที่ยวทั้ง 20 ชุมชน รวมถึงการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์กำหนดช่วงเวลาการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนสนับสนุนให้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศเป็นการประชาสัมพันธ์ในระดับนานาชาติเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

#nnt #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #สุดยอดชุมชนยลวิถี #แผนโปรโมทการท่องเที่ยว


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar