สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 29 พ.ย. 65 เวลา 7.00 น.

+ ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.จันทบุรี (68 มม.) จ.กาญจนบุรี (60 มม.) และ จ.เชียงใหม่ (50 มม.)
+ น้ำใช้การแหล่งน้ำทุกขนาด 43,685 ล้าน ลบ.ม. (75%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 35,752 ล้าน ลบ.ม. (75%) 
+ คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกสถานี
+ กอนช. ติดตามหน่วยงานแก้ปัญหาด้านน้ำ
กรุงเทพมหานคร แก้ปัญหาด้านน้ำ ดังนี้
- ปัญหาน้ำท่วม ถ.เจ้าคุณทหาร (ขาเข้า) บริเวณคลองสาม 
โดยติดตั้งรถสูบน้ำเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต) เสริมเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 คัน เครื่องสูบน้ำ 4 เครื่อง (เดิมมีเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง) ที่ถ.เจ้าคุณทหาร บริเวณคลองสาม พื้นที่เขตลาดกระบัง
- ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตบางขุนเทียน ติดตั้งรถสูบน้ำเคลื่อนที่ 
(โมบายยูนิต) จำนวน 1 คัน บริเวณหมู่ บ้านวงแหวนประทีปชัชวาล 
ซ.เทียนทะเล 26 สูบน้ำในถนนหมู่บ้านลงคลองพระไชยยศสมบัติ
 - เก็บขยะและวัชพืช เพื่อเตรียมพร้อมรับฝน ให้น้ำไหลได้สะดวก ไม่มีขยะและวัชพืชกีดขวางทางน้ำไหล โดยได้ดำเนินการในหลายจุด อาทิคลองบางลำพู คลองมหานาค คลองโอ่งอ่าง พื้นที่เขตพระนคร และ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองเปรมประชากร ช่วงสะพานดุสิต 
พื้นที่เขตดุสิต คลองสามวา ช่วงวัดสุทธิสะอาดถึงประตูระบายน้ำคลองสามวา พื้นที่เขตคลองสามวา  คลองสาหร่าย ช่วงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9/6 พื้นที่เขตประเวศ คลองมะนาว ช่วงสวนเฉลิมพระเกียรติตัด
ถ.พระราม 3 พื้นที่เขตบางคอแหลม
- ปัญหาคุณภาพน้ำ เมื่อสิ้นสุดฤดูฝน จะดำเนินการไหลเวียนน้ำ ซึ่งต้องคำนึงถึงการควบคุมปริมาณน้ำ ให้มีความเหมาะสม ในการนำน้ำสะอาดจากแม่น้ำเจ้าพระยา เข้ามาไหลเวียนน้ำเสีย โดยใช้หลักการไหลตามธรรมชาติให้มากที่สุด จะเปิดประตูระบายน้ำตามริมแม่น้ำ 
เพื่อรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงจังหวะน้ำขึ้น ให้น้ำไหลเข้ามา
เจือจางน้ำในคลอง ไหลเวียนถ่ายเทกันไปมา เกิดการหมุนเวียนของน้ำที่มีสภาพเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็น กลายเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีขึ้นต่อไป
+สถานการณ์น้ำท่วม/น้ำหลาก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (28 พ.ย. 65) รายงานยังคงมีน้ำท่วมใน จ.อุบลราชธานี และ จ.สุราษฎร์ธานี รวม 4 อำเภอ 4 ตำบล 11 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบ 297 ครัวเรือน
จ.อุบลราชธานี จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองอุบลราชธานีวารินชำราบ และสว่างวีระวงศ์ รวม 3 ตำบล 11 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 247 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง 
จ.สุราษฎร์ธานี เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อวันที่ 26 พ.ย.65 
ทำให้น้ำในคลองอิปันล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ ต.อิปัน อ.พระแสง 
จ.สุราษฎร์ธานี ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 50 ครัวเรือน  ปัจจุบันระดับน้ำลดลง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar