ดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ

นายกฯ พอใจผลการดำเนินงาน “โครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ” เพื่อตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคของผู้ประกันตน นำร่อง 7 จังหวัด ดูแลสุขภาพแรงงาน

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบความสำเร็จของ โครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าว เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่
9 -16 มกราคม 2566 โดยมีผู้ประกันตนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาล ในสถานประกอบการพื้นที่นำร่องพร้อมกัน 7 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี ปทุมธานี ระยอง พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสาคร เป็นผู้ประกันตนคนไทย 7,104 คน และผู้ประกันตนชาวต่างชาติ 1,433 คน รวมทั้งสิ้น 8,537 คน โดยเป็นการตรวจคัดกรองสุขภาวะเบื้องต้น ลดความเสี่ยงด้านสุขภาวะ

ทั้งนี้ ทางโครงการเน้นตรวจคัดกรอง เพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้แก่ ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจไขมันในเส้นเลือด และใช้เทคโนโลยีเข้ามาให้บริการด้านการแพทย์ โดยจะเป็นโอกาสให้ผู้ประกันตนได้รับคำแนะนำ คำปรึกษา เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยง ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาโรค และเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง

จาก โรคที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน และ โรคที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน ซึ่งเมื่อตรวจพบเร็ว จะช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยเรื้อรัง ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปกับการรักษาพยาบาล และสามารถลดจำนวนวันลางาน ทำให้อาการร้ายแรง พิการและเสียชีวิตน้อยลง ลดค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปกับการรักษาพยาบาล และ ลดจำนวนวันลางานที่เกิดจากอาการป่วยได้

นายอนุชาฯ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกคน ชื่นชมการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เดินหน้าตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งโครงการนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนทางด้านสุขภาวะ ทำให้แรงงานได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #ดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ #ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรค


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar