รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและทดสอบความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะและทดสอบความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง เพื่อสรรหาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
202112131407.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar