ครม.เห็นชอบวงเงิน 789.75 ล้านบาท ชดเชยดอกเบี้ยแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย

ครม.เห็นชอบวงเงิน 789.75 ล้านบาท ชดเชยดอกเบี้ยแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย

img-slide

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย กรอบวงเงิน 789.75 ล้านบาท โดยเป็นการชดเชยดอกเบี้ยแก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เนื่องจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยกู้ยืมไปใช้บริหารจัดการแหล่งน้ำ ปรับปรุงพื้นที่ปลูกอ้อยและซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ช่วงปีการผลิต 2565-2567

ธ.ก.ส. เตรียมวงเงินปล่อยกู้แก่เกษตรกรแล้วปีละ 2,000 ล้านบาท รวม 3 ปี เป็นเงินรวม 6,000 ล้านบาท ซึ่งกรณีนำไปพัฒนาแหล่งน้ำในไร่อ้อย ปล่อยสินเชื่อให้รายละไม่เกิน 500,000 บาท กรณีนำไปซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร ปล่อยสินเชื่อรายละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 2 ส่วนรัฐจ่ายชดเชยร้อยละ 2-3 ขึ้นอยู่กับประเภทผู้กู้

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า โครงการนี้ฯ เกษตรกรมีระยะเวลาชำระคืน 6-8 ปี โดยกรณีกู้เพื่อบริหารจัดการน้ำและปรับพื้นที่ปลูกอ้อย ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี ส่วนการกู้เพื่อซื้อเครื่องจักรกล ชำระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 8 ปี คาดว่าจะมีพื้นที่ปลูกอ้อยได้รับประโยชน์ประมาณ 1,500,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.5 ของพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมดซึ่งมีอยู่ 8,500,000 ไร่

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :