นายกรัฐมนตรี กำชับผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ตรวจติดตามให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นายกรัฐมนตรี กำชับผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ตรวจติดตามให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

img-slide

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำชับผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกลุ่มสถานบริการ สถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน และผู้ที่รับบริการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างจริงจัง เคร่งครัด

จากที่ ศบค. ได้มีมติผ่อนคลายมาตรการให้เปิดกิจการผับ บาร์ คาราโอเกะ ได้ในพื้นที่โซนสีเขียว-สีฟ้า ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยมีมาตรการควบคุม เฝ้าระวังการระบาดโควิด-19 อาทิ เปิดไม่เกินเวลา 24.00 น. หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะร่วมกัน ตรวจ ATK ในกลุ่มผู้ให้บริการ และประชาชนที่จะรับบริการต้องฉีดวัคซีนครบตามที่กำหนด เพื่อให้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นกิจกรรมเศรษฐกิจ ให้เดินหน้าต่อไปได้และจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย

สำหรับการเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันในวันที่ 1 มิถุนายนนั้น ศบค. ได้ผ่อนคลายมาตรการให้เปิดกิจการได้เฉพาะพื้นที่สีเขียว-สีฟ้า ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูง 46 จังหวัด ยังไม่อนุญาตให้เปิดกิจการ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :