ครม.อนุมัติวงเงินลงทุน 1,345 ล้านบาท ดำเนินโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา -ธนารักษ์”

ครม.อนุมัติวงเงินลงทุน 1,345 ล้านบาท ดำเนินโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา -ธนารักษ์”

img-slide

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้กรมธนารักษ์และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ดำเนินโครงการก่อสร้าง “ที่พักผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์” บนที่ดินราชพัสดุ จังหวัดสมุทรปราการ กรอบวงเงิน ประมาณ 1,345 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ เมื่อมีผู้เช่า (Leasehold) ห้องพักแล้วทั้งหมดเท่านั้น ปัจจุบันมีผู้สูงอายุสนใจจองสิทธิเช่าห้องพักอาศัยแล้ว 1,310 ราย โดยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น สิทธิการพักอาศัย 30 ปี สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ

สำหรับสาระสำคัญของโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุรามา-ธนารักษ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีที่พักอาศัย พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิต รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากที่ดินราชพัสดุที่ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเปิดโอกาสทางธุรกิจและช่องทางการหารายได้ให้กับ ธพส. และรัฐ การก่อสร้างเป็นอาคารพักอาศัยรวม 8 ชั้น จำนวน 7 อาคาร มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 921 ห้อง อาคารให้บริการ ส่วนกลาง อาคารสำนักงาน และพื้นที่พาณิชย์

สำหรับคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการ มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 58 ปี ณ วันจองสิทธิ์และหรือมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ณ วันที่เข้าพักอาศัยจริง ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ดี มีรายได้หลังเกษียณอย่างน้อย 30,000 บาทต่อเดือน โดยอาจจะเป็นรายได้โดยตรงของผู้สูงอายุ เช่นเงินบำนาญ หรือเงินสนับสนุนจากบุตรหลานก็ได้สิทธิประโยชน์ในการเข้าพักที่พักอาศัย : สิทธิที่พักอาศัย 30 ปี ไม่สามารถซื้อขายหรือโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น เว้นแต่ขายคืนให้ผู้บริหารโครงการฯ และไม่ตกทอดทายาท กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในระดับปฐมภูมิที่ไม่รุนแรง สามารถใช้ห้องพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง กรณีเข้าสู่ภาวะต้องพึ่งพิงแต่ยังสามารถอาศัยอยู่ในห้องพักได้ โดยมีญาติหรือผู้ดูแล กรณีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และต้องการดูแลในระยะยาว จะได้รับสิทธิการอยู่ในสถานบริบาลผู้สูงอายุรามาธิบดี เมื่อห้องว่าง กรณีเข้าสู่ภาวะผู้ป่วยระยะท้ายที่คาดว่าจะเสียชีวิตภายในระยะเวลา 3 เดือน สามารถใช้บริการสถานบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายใน Hospice Zone สิทธิประโยชน์ด้านสินเชื่อและเงื่อนไขผ่อนเป็นพิเศษ ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ

ขณะเดียวกันผู้สูงอายุต้องรับผิดชอบ ค่าเช่าสิทธิ์ที่ห้องพักเริ่มต้นที่ 1.82 - 3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เดือนละ 2,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ เดือนละ 2,000 บาท เงินทุนสำรองในการดำรงชีพขณะอยู่ในโครงการ จำนวน 300,000 บาท และค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ชำระตามจริง

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar