ย้ำจุดยืนไทย พร้อมสนับสนุนการใช้ประโยชน์แม่น้ำโขงเชิงรุก มุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนและเท่าเทียม

ย้ำจุดยืนไทย พร้อมสนับสนุนการใช้ประโยชน์แม่น้ำโขงเชิงรุก มุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนและเท่าเทียม

img-slide

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ดร.อานุลัก กิดติคูน หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เข้าเยี่ยมคาราวะ ณ ห้องรับรอง ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือร่วมกันถึงความร่วมมือและการสนับสนุนในการพัฒนาแม่น้ำโขงที่ยั่งยืนและได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม

พลเอก ประวิตร กล่าวแสดงความยินดี กับ ดร.อานุลักฯ พร้อมกล่าวย้ำจุดยืนไทย ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาผลกระทบข้ามแดนและผลกระทบสะสมที่มีอยู่ โดยติดตามสภาวะสิ่งแวดล้อมและผลกระทบของโครงการพัฒนาต่างๆ บนแม่น้ำโขง มุ่งการพัฒนาเชิงรุกและการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในส่วนที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง

พร้อมทั้งเสนอ ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล การบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงทางตอนบนและตอนล่าง เพื่อการวางแผนแจ้งเตือนประชาชน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกการแบ่งปันข้อมูล การประสานงานและเครื่องมือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมข้ามแดน ซึ่งไทยยังคงมุ่งมั่น นโยบายลดกาซเรือนกระจกและพลังงานสะอาด เพื่อก้าวสู่ความเป็น กลางทางคาร์บอนและพร้อมสนับสนุนความร่วมมือการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำและการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขง โดยขอให้ยึดกฎหมาย รวมทั้งมีการศึกษาผลกระทบและมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ที่มุ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเท่าเทียมกัน

ดร.อานุลักฯ กล่าวขอบคุณ ที่ไทยสนับสนุนผลักดันเข้ารับตำแหน่งการบริหารจัดการน้ำระหว่างประเทศ โดยเน้นจะให้ความสำคัญกับ การรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำ การดูแลสังคม วิถีชุมชนและคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจแบบผสมผสานจากการผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ รวมทั้งความร่วมมือระหว่าง 6 ประเทศ โดยเฉพาะความร่วมมือ 4 ประเทศสมาชิก ที่เน้นการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ที่จะร่วมมือกันบนหลักการและข้อเท็จจริง รวมทั้งพิจารณาการใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาลุ่มแม่นำ้โขงและการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการตัดสิน โดยพร้อมนำข้อแนะนำที่หารือร่วมกัน ไปขยายผลขับเคลื่อนความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมร่วมกัน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :