นายกรัฐมนตรี สนับสนุนงานมหกรรมผ้าไหม “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ครั้งที่ 11 เฉลิมพระเกียรติ พัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์

นายกรัฐมนตรี สนับสนุนงานมหกรรมผ้าไหม “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ครั้งที่ 11 เฉลิมพระเกียรติ พัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์

img-slide

ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการมหกรรมผ้าไหม “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ครั้งที่ 11 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูล

มหกรรมผ้าไหม “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาล โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทย เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา รวมถึงสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอทั่วประเทศ จำนวน 73 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยจำนวน 20 แห่ง วิทยาลัยการอาชีวศึกษาจำนวน 40 แห่ง และสถาบันออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอภาคเอกชนจำนวน 13 แห่ง รวมอาจารย์จำนวน 231 คน และนักศึกษาจำนวน 318 คน เข้าร่วมโครงการออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมให้กับคณะทูตานุทูตและนางแบบ นายแบบกิตติมศักดิ์ โดยใช้ผ้าไหมไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ทั้งหมด

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นับเป็นโอกาสสำคัญที่จะเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทั่วประเทศ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ผ้าไหมไทยยังเป็น Soft power อีกด้านของประเทศที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติ นอกจากนี้การเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้ออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมให้กับคณะทูตานุทูต และนางแบบ นายแบบกิตติมศักดิ์ เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนานาประเทศ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบตัดเย็บผ้าไหมไทยให้มีความเป็นสากล ควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทยด้วย

สำหรับโครงการมหกรรมผ้าไหม “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก” ครั้งที่ 11 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 กำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีสถานทูตประจำประเทศไทย จำนวน 77 ประเทศ และสถานกงสุลประจำประเทศไทยจำนวน 23 ประเทศ รวม 100 ประเทศ เข้าร่วมงาน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :