รัฐบาลมอบของขวัญผู้สูงวัยในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565 กว่า 10 ล้านคน ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างครบวงจร

รัฐบาลมอบของขวัญผู้สูงวัยในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565 กว่า 10 ล้านคน ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างครบวงจร

img-slide

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายของขวัญวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2565 “สาธารณสุขห่วงใย มอบของขวัญผู้สูงวัย ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565”

โดยมีการสาธิตการคัดกรองความเสื่อมของร่างกาย 3 ด้าน ได้แก่ ภาวะโภชนาการ การเคลื่อนไหวร่างกายและสุขภาพช่องปาก พร้อมโปรแกรมชะลอความเสื่อมของร่างกายในผู้สูงอายุ และการมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับแก่ญาติผู้สูงอายุติดเตียง

นางสาวไตรศุลี กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม จึงมีการมอบของขวัญผู้สูงวัยในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคน ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างครบวงจรตั้งแต่การคัดกรอง ชะลอความเสื่อมและการดูแลในภาวะพึ่งพิง ด้วยของขวัญ 3 ชิ้น ในระบบบริการสุขภาพคือ การคัดกรองความเสื่อมของร่างกาย โดยมุ่งเน้น 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ ภาวะโภชนาการ การเคลื่อนไหวร่างกายและสุขภาพช่องปาก โปรแกรมชะลอความเสื่อมของร่างกาย เพื่อป้องกันการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ ดำเนินการโดยหมอคนที่ 1 และคนที่ 2 ในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ครอบคลุมผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงกว่า 1 ล้านคน การสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยผู้บริบาลผู้สูงอายุในระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ได้แก่ ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) จำนวน 16,000 คน และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) จำนวน 100,000 คน ตลอดจนสนับสนุนวัสดุทางการแพทย์ที่สำคัญ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์



คะแนนโหวต :