ศบค. เผยพบผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุดในกรุงเทพฯ ย้ำให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดมาตรการสาธารณสุขมากขึ้นในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ขณะที่ ศธ.และสธ.ร่วมจัดทำมาตรการป้องกันประเมินสถานศึกษา

ศบค. เผยพบผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุดในกรุงเทพฯ ย้ำให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดมาตรการสาธารณสุขมากขึ้นในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ขณะที่ ศธ.และสธ.ร่วมจัดทำมาตรการป้องกันประเมินสถานศึกษา

img-slide

วันที่ 12 ม.ค.2565 พญ.สุมณี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ยอดการฉีดวัคซีนทั่วประเทศ 107,271,904 ล้านโดส เป็นเข็มแรก ร้อยละ 71.6 เข็มที่ 2 ร้อยละ 65.3 เข็มที่ 3 ร้อยละ 12 โดยจะเร่งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ สิ่งสำคัญจะต้องฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ให้เพราะเป็นผู้ที่จะต้องดูแลผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นในช่วงนี้

ผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุดอยู่ที่กรุงเทพฯ สำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศสูงสุดอยู่ที่กรุงเทพฯ 892 ราย ชลบุรี 873 ราย สมุทรปราการ 523 ราย ภูเก็ต 488 ราย ขอนแก่น 277 ราย ซึ่งยอดผู้ติดเชื้อในกรุงเทพฯ ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากประชาชนกลับมาจากท่องเที่ยวต่างจังหวัดช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยปัจจัยเสี่ยงที่พบมาก คือ การรับประทานอาหารร่วมกันช่วงพักกลางวัน มีการพูดคุย ถอดหน้ากาก โดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศ หรือ โรงงาน ดังนั้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ก็ควรจะแยกรับประทานอาหาร หรือ Work from home ซึ่ง ศบค. ก็ได้ขอความร่วมมือให้ขยายระยะเวลาไปจนถึงสิ้นเดือนนี้

เข้มงวดมาตรการสาธารณสุขจังหวัดนำร่องท่องเที่ยว  ที่ประชุม ศปก. ศบค. มีความเป็นห่วงในบางจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดนำร่องท่องเที่ยว(สีฟ้า) ที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมาก 2 จังหวัด คือ จังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี โดยขอให้เข้มงวดมาตรการสาธารณสุขมากขึ้น ส่วนจังหวัดนำร่องท่องเที่ยวทั้ง 8 จังหวัด แม้จะเปิดกิจการ กิจกรรมต่าง ๆ ได้ ยังคงต้องกำกับติดตามให้อยู่ภายใต้มาตรการความปลอดภัยจากโรคทั้งมาตรการ Covid Free Setting และมาตรการส่วนบุคคล

พบคลัสเตอร์ร้านอาหารกึ่งผับหลายจังหวัด  สำหรับคลัสเตอร์ที่ได้รับรายงานมากที่สุด คือ ร้านอาหารกึ่งผับ ที่อุบลราชธานี 26 ราย, น่าน 22 ราย, อุดรธานี 6 ราย, พะเยา 3 ราย, ขอนแก่น 6 ราย, เชียงใหม่ 26 ราย, ศรีสะเกษ 3 ราย //งานสังสรรค์ปีใหม่ อุดรธานี 9 ราย, หนองบัวลำภู 6 ราย// คลัสเตอร์โรงงานนครพนม 18 ราย// โดยวันนี้ มีรายงานการติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์ ผู้ดูแลผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในกรุงเทพฯ ถึง 5 โรงพยาบาล// โรงเรียนและสถานศึกษา จันทบุรี 6 ราย, กรุงเทพฯ 5 ราย, นนทบุรี 2 ราย

หารือมาตรการป้องกันต่าง ๆ สถานศึกษา  จากสถานการณ์ขณะนี้ทำให้มีหลายโรงเรียนปรับการเรียนการสอน จาก On site เป็น Online โดยกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประชุมจัดทำมาตรการป้องกันต่าง ๆ เริ่มจากมีการประเมินสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ทำแผนเผชิญเหตุกรณีพบการติดเชื้อของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในโรงเรียน เกือบ 100เปอร์เซ็นต์สถานศึกษาส่วนใหญ่ผ่านการประเมินแล้ว ร่วมกับจำนวนบุคลากรและนักเรียนที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้ว หากเปิดเรียนแล้วพบผู้ติดเชื้อ ก็ไม่จำเป็นต้องปิดทั้งโรงเรียน เพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียนของนักเรียน หรือนักศึกษา

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :