กระทรวงพาณิชย์ อนุมัติจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 13 โดยจ่ายส่วนต่างลดลง หลังราคาข้าวขยับสูงขึ้น

กระทรวงพาณิชย์ อนุมัติจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 13 โดยจ่ายส่วนต่างลดลง หลังราคาข้าวขยับสูงขึ้น

img-slide

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 13 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม - 6 มกราคม 2565 จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยตันละ 3,707.68 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยตันละ 3,094.33 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยตันละ 1,063.73 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยตันละ 1,755.35 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ชดเชยตันละ 2,197.91 บาท

การจ่ายส่วนต่างน้อยลงจากงวดก่อน เนื่องจากราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามชาวนาจะได้รับเงินส่วนต่าง งวดที่ 13 สูงสุด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 51,907.52 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 49,509.28 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 26,593.25 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 52,660.50 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 35,166.56 บาท โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลาง ซึ่งจะดำเนินการในสัปดาห์หน้านี้

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar