เร่งติดตามสถานการณ์ราคาและการจำหน่ายชุดตรวจ ATK อย่างใกล้ชิด ล่าสุดมีแนวโน้มราคาปรับลดลงต่อเนื่อง

เร่งติดตามสถานการณ์ราคาและการจำหน่ายชุดตรวจ ATK อย่างใกล้ชิด ล่าสุดมีแนวโน้มราคาปรับลดลงต่อเนื่อง

img-slide

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ติดตามสถานการณ์ราคาและการจำหน่ายชุดตรวจโควิด-19 แบบ ATK อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยรายงานจากกรมการค้าภายใน แจ้งว่า ในช่วงปลายปีต่อต้นปี บางยี่ห้อราคาสูงขึ้นเล็กน้อย เพราะความต้องการใช้ที่สูงขึ้น ประกอบกับสินค้าอยู่ระหว่างการสั่งซื้อและจัดส่ง ทำให้สินค้ามีน้อย แต่ขณะนี้ มีแนวโน้มราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีผู้ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าจาก อย. เพิ่มขึ้น และมีการนำเข้ามาจำนวนหลายราย ทำให้สินค้าในท้องตลาดมีจำนวนมากขึ้น  โดยช่องทางออนไลน์ ราคาจำหน่ายเริ่มตั้งแต่ชุดละ 38-390 บาท/ชิ้น ส่วนร้านขายยา ราคาตั้งแต่ชุดละ 40-350 บาท/ชิ้น คาดว่า ราคาจะทรงตัวในระดับนี้ หรืออาจจะลดลงได้อีก หากมีการนำเข้ามาขายในตลาดมากขึ้น

นอกจากนี้ โครงการต่างๆ ของรัฐ เช่น สปสช. แจก ATK ฟรี จำนวน 8.5 ล้านชิ้น ซึ่งล่าสุดแจกทั่วประเทศไปแล้วกว่า 5,000,000 ชุด รวมถึงโครงการ ATK คุณภาพ เพื่อสังคมไทย ขององค์การเภสัชกรรม (GPO) ยังช่วยลดภาระของประชาชนและชะลอการสั่งซื้อลงได้

ชุดตรวจ ATK ถือเป็นสินค้าควบคุม ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) และยังใช้มาตรการแจ้งข้อมูลและจัดทำบัญชีคุมสินค้าชุดตรวจ ATK โดยผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง ต้องแจ้งข้อมูลสินค้าต่อกรมการค้าภายใน เพื่อให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค หากไม่แจ้งจะมีความผิดตามกฎหมาย และหากขายราคาสูงเกินสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 29 ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ประชาชนสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :