กองทัพบก เชิญชวนบุตรหลานร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 8 มกราคมนี้ ในรูปแบบออนไลน์

กองทัพบก เชิญชวนบุตรหลานร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 8 มกราคมนี้ ในรูปแบบออนไลน์

img-slide

พันโทหญิง พัชรินทร์ บุศยกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบกได้จัดกิจกรรมวันเด็กในรูปแบบออนไลน์เป็นปีที่ 2 เพื่อเสริมสร้างจินตนาการไห้รู้งานด้านความมั่นคง, เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์, เสริมสร้างความรักความสามัคคี มีจิตอาสา ที่สำคัญให้เด็กได้รู้จัก “ทหาร” ผ่านภารกิจต่างๆ ของกองทัพและการใช้ยุทโธปกรณ์ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต ซึ่งทุกกิจกรรมจะนำเสนอด้วยระบบออนไลน์ รับของแจกของรางวัลจัดส่งให้ถึงบ้าน จัดพร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

สามารถร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook Live ของหน่วยทหาร อาทิ กรมกิจการพลเรือนทหารบก (กองทัพบกส่วนกลาง) วันเด็กกองทัพ กองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 ขอเชิญชวนผู้ปกครอง นำบุตรหลานร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กของกองทัพบกทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและหน่วยทหารต่างๆ ทั่วประเทศ ผ่านโซเชียลมีเดียในระบบออนไลน์ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เติบโตเป็นเยาวชนคนดีและมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :