กระทรวงสาธารณสุข ประกาศยกระดับการเตือนภัยโรคโควิด-19 จากระดับ 3 เป็นระดับ 4 มีผลให้ต้องปิดสถานที่เสี่ยง

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศยกระดับการเตือนภัยโรคโควิด-19 จากระดับ 3 เป็นระดับ 4 มีผลให้ต้องปิดสถานที่เสี่ยง

img-slide

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 วันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อ 5,775 ราย เสียชีวิต 11 ราย ทั้งนี้พบจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อมากขึ้น จากการเข้าใช้บริการสถานที่ปิด ผับ บาร์ จัดงานเลี้ยง งานบุญ และการเดินทางไปต่างจังหวัด ส่วนหนึ่งเพราะเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน ที่แพร่โรคเร็ว แม้ว่าอาการจะไม่รุนแรง และร้อยละ 95 ของผู้ติดเชื้อโอมิครอนจะไม่มีอาการ แต่หากพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะพบผู้เสียชีวิตมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมและชะลอการระบาดของโรคกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศเพิ่มระดับการเตือนจากเดิมอยู่ที่ระดับ 3 เป็นระดับ 4 มีผลให้ต้องปิดสถานที่เสี่ยงและจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด และจะมีมาตรการต่างๆ ตามมา เช่น อาจจะปิดสถานที่เสี่ยงแพร่โรค เพิ่มมาตรการควบคุมโรคให้เกิดความปลอดภัย ให้ทำงานที่บ้าน การเดินทางต่างๆ ไปต่างจังหวัดก็ชะลอเพราะการเคลื่อนย้ายของคนก็ทำให้เกิดการแพร่โรคได้ จำกัดการรวมกลุ่มต่างๆ

ขอความร่วมมือประชาชนให้รับการฉีดวัคซีน ใช้การป้องกันตัวขั้นสูงสุด ผู้ประกอบการให้จัดสถานที่ตามมาตรการ Covid Free Setting อยากให้ประชาชนที่กลับมาจากต่างจังหวัดเฝ้าระวังอาการตัวเอง อย่างน้อย 14 วัน หากทำงานจากที่บ้านได้(Work From Home) ได้จะดีมาก โดยเฉพาะในสัปดาห์แรก ขอให้ตรวจ ATK เป็นประจำ เพื่อให้พบเชื้อได้เร็วและควบคุม ป้องกันอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ขอให้จังหวัดต่างๆ ต้องเน้นบังคับใช้กฎหมาย กรณีที่พบผู้ติดเชื้อเช่นเดียวกับร้านอาหารหรือสถานบริการต่างๆ อย่างเคร่งครัด

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :