ไหว้พระ สวดมนต์ข้ามปี แก้ชงปีใหม่ เป็นกิจกรรมเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting และเคร่งครัด Universal Prevention

ไหว้พระ สวดมนต์ข้ามปี แก้ชงปีใหม่ เป็นกิจกรรมเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting และเคร่งครัด Universal Prevention

img-slide

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิง่เจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากผลสำรวจอนามัยโพลเดือนธันวาคม 2564 ถามถึงความกังวลในการรวมกลุ่มสวดมนต์ข้ามปีตามศาสนสถาน ว่าจะเสี่ยงเป็นคลัสเตอร์ระบาดโรควิด -19 ช่วงปีใหม่หรือไม่ พบว่าร้อยละ 24.9 กังวลการระบาดจากการรวมกลุ่มสวดมนต์ข้ามปี ร้อยละ 21.5 กังวลการระบาดจากการรวมกลุ่มทำบุญตักบาตร

อย่างไรก็ตาม เมื่อไปสำรวจพฤติกรรมการสวมหน้ากากอนามัยของประชาชนในศาสนสถาน พบร้อยละ 87 สวมหน้ากากเสมอและถูกต้อง มีร้อยละ 13 ที่สวมไม่ถูกต้อง เมื่อประเมินวัดผ่านแพลดฟอร์ม Thai Stop COVID Plus ร้อยละ 90 ผ่านเกณฑ์ จึงสามารถจัดงานได้ อย่างไรก็ตาม การสวดมนต์ข้ามปี ขอให้ทำความสะอาดจุดเสี่ยงที่อาจมีการใช้ร่วมกันให้ดี คือ หนังสือสวดมนต์ เบาะรองนั่ง และเก้าอี้ นอกจากนี้ยังพบหารไหว้พระแก้ปีชง ก็เป็นกิจกรรมเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting และ เคร่งครัด Universal Prevention  โดยจุดเสี่ยงต้องระวังที่มีการสัมผัสร่วมของสถานที่แก้ปีชง เช่น ปากกา กระดาษเงินกระดาษทอง ชุดของไหว้ สำหรับข้อแนะนำวัด ศาลเจ้า มัสยิด โบสถ์ ที่จัดงานช่วงปีใหม่ ควรปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี กรณีใช้ระบบปรับอากาศให้เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศ ควบคุมการเข้า-ออก มีจุดคัดกรอง และตรวจวัดไข้ จัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และสำรองหน้ากากอนามัยไว้ให้บริการ รวมถึงมีจุดปฐมพยาบาล มีการคัดแยกขยะและรวบรวมไปกำจัดทุกวัน หมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม ทุก 30 นาที

สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีกรรม ควรได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน กรณีไม่ได้ฉีดควรตรวจหาเชื้อด้วย ATK ภายใน 72 ชม. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม มีอุปกรณ์ป้องกันและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่โดยการใช้แอปพลิเคชันตามที่ราชการกำหนด ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด เมื่อกลับถึงบ้านให้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที สำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง อาจเลี่ยงด้วยการทำบุญอยู่บ้าน ฟังเทศน์และประกอบพิธีผ่านช่องทางออนไลน์แทน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :