นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2021 และรางวัล พระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2021

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2021 และรางวัล พระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2021

logomain

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในการเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2021 และรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2021 ว่า  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ได้ทรงพระราชทานรางวัลให้แก่องค์กรธุรกิจต่างๆ ในครั้งนี้ ส่วนตัวรู้สึกชื่นชมผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นอย่างมาก รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุหคนที่มีส่วนช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จในครั้งนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมาประเทศไทยและทั่วโลก ต้องเผชิญเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดโควิด -19 ขณะที่ในส่วนของภาคธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัล ซึ่งการดำเนินการธุรกิจยุคใหม่ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ซึ่งต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตทุกมิติ ตอบสนองความต้องการของตลาดรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างยั่งยืน ยืนยันรัฐบาลพร้อมสนับสนุน ความร่วมมือต่างๆ ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถแข่งขันได้ทั้งในภูมิภาคและในระดับสากล  กระตุ้นการลงทุนด้วยการพิจารณาการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ที่ขออนุมัติการลงทุนไปแล้วให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ทั้งนี้เชื่อว่าการมอบรางวัลในครั้งนี้เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงองค์กรที่ได้รับรางวัลก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่นๆ ที่สำคัญขอเป็นกำลังใจให้องค์กรธุรกิจต่างๆ มุ่งมั่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป

ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะแนนโหวต :