นายกรัฐมนตรี ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ฉลองครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน

นายกรัฐมนตรี ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ฉลองครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน

logomain

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 30 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ผ่านระบบการประชุมทางไกล จากตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุซซาลาม เป็นประธานร่วมในการประชุมครั้งนี้ 

การประชุมมีการเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์อาเซียน-จีน เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านและกำหนดทิศทางความสัมพันธ์สำหรับอนาคตในทุกมิติ รวมทั้งจะเป็นโอกาสให้ได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ระดับภูมิภาคและสถานการณ์ระหว่างประเทศ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอวิสัยทัศน์ เสนอแนวทางเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนร่วมกัน เน้นการพัฒนา ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งจะยืนยันความมุ่งมั่นและบทบาทของไทยต่อประเด็นที่เป็นความท้าทายในโลกปัจจุบัน เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสมดุลของสรรพสิ่งและความยั่งยืนในทุกมิติ ตลอดจนการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ จีนเป็นหนึ่งในประเทศคู่เจรจาที่มีความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับอาเซียน มีกลไกในการดำเนินความสัมพันธ์ทุกระดับและเป็นความสัมพันธ์ที่มีพลวัตสูง ซึ่งในโอกาสนี้จะมีการรับรองแถลงการณ์ร่วมสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน เพื่อฉลองวาระครบรอบ 30 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-จีนอีกด้วย

ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะแนนโหวต :