ปลื้ม ประธานหอการค้าไทยยกย่องนายกรัฐมนตรี กล้าตัดสินใจเดินหน้ามาตรการต่างๆ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ปลื้ม ประธานหอการค้าไทยยกย่องนายกรัฐมนตรี กล้าตัดสินใจเดินหน้ามาตรการต่างๆ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

logomain

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย ได้กล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรี ที่ได้แสดงความหนักแน่น พร้อมรับฟังความคิดเห็นและกล้าตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ซึ่งหอการค้าไทยพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยในปี 2565 กลับมาเติบโตและเข้มแข็งอีกครั้ง โดยข้อเสนอแนะของหอการค้าไทยยังสอดคล้อง กับแนวคิดนายกรัฐมนตรีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ทั้งด้านการท่องเที่ยวมูลค่าสูง การพัฒนาเศรษฐกิจและการยกระดับเกษตรตามแนวทาง BCG ขณะเดียวกันไทยก็แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ อาทิ ความร่วมมือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP 

โฆษกประจำสำนักนายกกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ รักษาการจ้างงานและออกมาตรการเยียวยาต่างๆ ที่มีความครอบคลุมทุกกลุ่มประชาชน เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศและให้ภาคเอกชนสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ 

ล่าสุด ความสำเร็จของการเดินหน้าเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนจนถึงปัจจุบัน ยังสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ได้ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังมุ่งมั่นแก้ปัญหาความยากจน โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ส่งทีมพี่เลี้ยงลงไปขับเคลื่อนระดับพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหารายครอบครัว ซึ่งเป็นรูปแบบที่รัฐบาลต่างประเทศทำสำเร็จจมาแล้ว 

ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะแนนโหวต :