ไทย-เวียดนาม ผนึกความร่วมมือสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ผลักดันการค้า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในปี 2568

ไทย-เวียดนาม ผนึกความร่วมมือสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ผลักดันการค้า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในปี 2568

logomain

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งกับประเทศเพื่อนบ้านว่า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-เวียดนาม ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศเป็นประธานร่วม โดยเห็นชอบที่จะผลักดันความร่วมมือที่ใกล้ชิดในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้านสังคม วัฒนธรรมและประชาชน และด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน 

ไทยเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามในสมาชิกอาเซียน ส่วนเวียดนามเป็นผู้ลงทุนที่กำลังเติบโตรายใหม่ในไทย โดยจะส่งเสริมความร่วมมือคือ การริเริ่มใหม่ที่ช่วยกระตุ้นการค้าและการลงทุน ให้บรรลุเป้าหมายทางการค้าทวิภาคีที่มีมูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิตอลให้มากขึ้นในสาขาที่มีศักยภาพ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัดการนโยบายและกฎระเบียบด้านการนำเข้าและส่งออกระหว่างสองประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการขนส่ง การค้า การเกษตร และศุลกากร และขยายความร่วมมือสอดรับกับนโยบายโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว (BCG)

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า รัฐบาลไทยและเวียดนามมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งใน 3 ด้าน คือการเป็นหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพอย่างยั่งยืน การเป็นหุ้นส่วนเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การเป็นหุ้นส่วนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โดยจะร่วมกันกำหนดมาตรการ หรือแนวทางการทำงานเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะแนนโหวต :